ajajai

ajajái interj. Kv, ajajái, ãjajai, ajajaĩ Gr 1. žr. ajai: Ajajaĩ, kaip tu, vaikeli, negerai darai! Grž. Jis žmogus – tai ajajaĩ (geras): sunku kitą tokį rast Jnšk. Ajajái kokis didelis, gražus! Lp. Ãjajai, vaikeliai, kaip aš sergu! Grg. 2. skausmui, dejavimui reikšti: Šuo pašautas kaukė: ajajaĩ, ajajaĩ Klp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ajajai — ajajái jst. Ajajái, vi̇̀skas tai̇̃p blogai̇̃ išė̃jo! Ajajái, negražù tai̇̃p el̃gtis! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Alina Orlova — Pour les articles homonymes, voir Orlova. Alina Orlova Nom Alina Orlovskaja Naissance …   Wikipédia en Français

  • ajejam — ajẽjam interj. žr. ajajai 1: Ajẽjam gi kokia graži titė! Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kasa — 1 kasà sf. (4) 1. R, K, N supinti plaukai: Kybojo kasos ant nugaros paleistos, drūktos, kaip dvi virvi supinti Žem. Kukliais žibuoklėlių žiedais ji kasas nusagstys S.Nėr. Jos stora, rusva, auksu žėrinti kasa ramiai, laisvai dryksojo ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pričeklenti — tr. prigraužti, prikapoti: Ajajai, kiek pelės avižų pričeklẽno! Pbs. čeklenti; iščeklenti; pričeklenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trapas — 5 ×trãpas sm. (4) žr. 2 trapa: Sugurėjo pulkas karvių, iš rugių liko vieni trapaĩ Ktk. Avelės nekelta pardien, stovi juodas trãpas Ktk. Baisu, kad išmina beeidami trapùs! Sdk. Ajajai, kiek čia jų (šernų) būta – trãpas in trãpo Slk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veizėti — veizėti, veizi (veiza, veizia), ėjo K žr. veizdėti: 1. D.Pošk, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ Veizėk iš arčiau ir matysi DūnŽ. Veizu veizu i nėkaip atskirti negaliu Krt. Veizu pro ašaras, nėko nematau Všv. Teip veiza, teip veiza į vienas kitą! End. Dideliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vieškelis — viẽškelis sm. (1) KII5,212, K, Š, K.Būg, Rtr, BŽ123, DŽ, NdŽ, FrnW, Sn; R, R237, MŽ, MŽ316, D.Pošk, I, N, Sut, M, L, LL41, vieškelỹs (3b) Vl, Ar, Kdn, Plm, Č, Antr taisomas, platus, bet negrįstas kelias: Vieškelis – kastinis kelias J. Vieškelis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilnonis — 2 vilnõnis, ė adj. (2) K, LsB393, J, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, vìlnonis (1) KŽ; N, M, L, LL280 1. iš vilnos pluošto, siūlų ar medžiagos padarytas: Vilnõniai, aveliniai siūlai Klt. Vilnõnio siūlo tai milelį ausdavo, glencavoj[o], tai žiba, gražus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.